Kurzy

IMG_8243zmenseneDruhy kurzov:

Obsah kurzov

Výcvik budúcich vodičov sa skladá z teoretickej výučby a praktickej výučby.

Výučba teórie

Predmety:vedenie(ovládanie)vozidla,zásady bezpečnej
jazdy,pravidlá cestnej premávky a náuka o konštrukcii a údržbe
motor.vozidiel.

Praktická výučba

oboznámenie sa s vozidlom, jazdy na cvičisku a v
cestnej premávke a praktická údržba,celkom 39 hodín.

Výcvik budúcich vodičov je stanovený učebnými osnovami.
Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Výučba teórie: 32 hodín
Jazdy celkom: 38 hodín