Prihláška

Do kurzu sa možete prihlásiť osobne v stanovených
termínoch, telefonicky alebo mailom na našich kontaktoch.
Prihlásenie
On-line prihláška do kurzu sk.B
*Meno a priezvisko *Bydlisko *telefón *E-mail *možný nástup
* Všetky poskytnuté údaje budú použité len pre potreby autoškoly a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.